Skip links

PARK SİMA CLINIC

AYDINLATMA METNİ

ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, Park Sima Sağlıklı Zayıflama Ve Estetik Merkezi A.Ş. sahipliğinde faaliyet gösteren Özel Parksima Polikliniği’ne başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması Park Sima Sağlıklı Zayıflama Ve Estetik Merkezi A.Ş. sahipliğindeki Özel Parksima Polikliniği’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri Özel Parksima Polikliniği tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Teşvikiye Mah. Poyracık Sok. Huzur Apt. Blok No:25B Şişli/İstanbul/Türkiye” şube adresinde faaliyet göstermekte olan PARK SİMA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA VE ESTETİK MERKEZİ A.Ş. tarafından işlenecektir. 0721084187400001 Mersis No’lu PARK SİMA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA VE ESTETİK MERKEZİ A.Ş., KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU”, GDPR kapsamında ise “VERİ KONTROLÖRÜ” olarak kabul edilmektedir.

ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ, GDPR kapsamında, “Veri Koruma Görevlisi” olarak Kişisel Veri Koruma Uzmanlığı bulunan bir hukuk bürosu ile anlaşmış olup, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ bünyesinde KVKK ve GDPR kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, uzman hukuk bürosunun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından işlenecektir.

 1. KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.
 2. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.
 3. SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, cilt analiz verileriniz, vücut ölçümleme analiz verileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz.
 4. FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verileriniz ile iş yeri güvenliğini temin amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntü ve ses verileriniz.
 5. MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.
 6. TRANSFER VE KONAKLAMA BİLGİLERİNİZ: Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, sağlık turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurulabilmek, uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’ a uygun olarak, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından KVKK ve GDPR kapsamında işlenecektir:

 • Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 • İletişim Bilgileriniz; tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirmek, randevu süreçlerini yönetmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.
 • Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi ve medikal estetik uygulamalarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.
 • Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, iş yeri güvenliğini temin etmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri bilgilendirmek, tıbbi tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecektir.
 • Mali Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.
 • Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tıbbi tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

 • Muayene ve tedavi amacıyla ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sağlık raporlarınız ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin tarafınıza uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne ait kurumsal web sitesi (www.parksima.com.tr) sayfasını ziyaret etmeniz ve bu sayfa üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne ait kurumsal e-posta adresine (info@parksima.com.tr) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nde tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
 • Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne, Dyt. GÜLŞEN ALTIN’a, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’a ya da Poliklinik Mesul Müdür Doktoruna gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne, Dyt. GÜLŞEN ALTIN’a, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’a ya da Poliklinik Mesul Müdür Doktoruna ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden Dyt. GÜLŞEN ALTIN’ın, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’ın ve/veya ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ bünyesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin meşru menfaati kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan, ses kayıt özelliği olan, güvenlik kameraları vasıtasıyla,

toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,

YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ve GDPR ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız da alınarak işlenebilecektir.

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne, GÜLŞEN ALTIN’a, GÖKÇE KAPÇAK’a ya da Poliklinik Mesul Müdür Doktoruna ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Ancak, aşağıdaki hallerde ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;

 • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram   /facebook vs.) kullanarak, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne ait uygulama üzerinden size iletilecek KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için ilgili hizmet sağlayıcısına  açık rıza vermiş olursunuz.
 • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail hizmet sağlayıcınıza açık rıza vermiş sayılırsınız.
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin, Dyt. GÜLŞEN ALTIN’ın, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’ın sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne aktarılacak ve ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından otomatik olarak okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş olursunuz.
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne, Dyt. GÜLŞEN ALTIN’a, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’a ya da Poliklinik Mesul Müdür Doktoruna ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş olursunuz.

AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

GDPR madde 9/2/h ve KVKK madde 6/3 uyarınca;

 • Muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ ve mesul müdür doktoru tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

GDPR madde 6/1/b ve KVKK madde 5/2/c uyarınca;

 • Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.

GDPR madde 6/1/f ve KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

 • Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.

GDPR madde 6/1/c, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

 • Hasta dosyası oluşturulması.
 • İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.
 • Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.
 • Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
 • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • Veri güvenliğinizin sağlanması.
 • Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, sağlık turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Bu kapsamda, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;

 • Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
 • Sigortalı Çalışanlarına,
 • Tedarikçilerine,
 • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
 • Hukuk Danışmanı
 • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
 • “Klinik Yönetimi Yazılım Programı” Hizmet Sağlayıcıları
 • Web Danışmanı
 • Tercümanlar
 • Veri Koruma Görevlisi
 • IT Danışmanı
 • Turizm Acentaları
 • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yargı Makamlarına aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel Verileriniz, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

Kişisel Verileriniz Saklama Süreleri
Kimlik Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
İletişim Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
Sağlık Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
Fotoğraf ve Video Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
Mali Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 5 Yıl

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

GDPR kapsamında, Avrupa Birliği ülke vatandaşları ile Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden hastalar/danışanlar, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayları en az 16 yaşında ya da ülkelerinde şart koşulan yaş sınırında olmak kaydıyla bizzat verebilirler. Bu yaş altındaki hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

GDPR UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

 • Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.
 • Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Veri Sahibi, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.
 • Silme Hakkı (GDPR madde 17): Veri Sahibi, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.
 • İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):
  • Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahibi olarak verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
  • Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Veri Sahibi, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyaç kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’nin meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilecektir.
 • İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):
  • Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ, Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez.
  • Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
  • Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; GDPR’da yer alan veri sahibi haklarına ilişkin maddeler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’nin, kurumsal web sitelerinde de yer alan “Teşvikiye Mah. Poyracık Sok. Huzur Apt. Blok No:25B Şişli/İstanbul/Türkiye” şube adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@parksima.com.tr” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, Özel Parksima Polikiniği’nin gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında Özel Parksima Polikiniği tarafından İşlenmesine özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

PARK SİMA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA VE ESTETİK MERKEZİ A.Ş., KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.

Saygılarımızla.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma tebliğ edilen veya elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağımı okudum ve anladım.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,

Park Sima tarafından kişisel verilerimin başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Park Sima meşru menfaati, sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak yasalar gereğince muhafazasına, Park Sima faaliyetleri kapsamında danışan ve/veya müşterilere hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına dair aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, Park Sima tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına aydınlatma metnindeki hususlar çerçevesinde peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Park Sima tarafından yalnızca açık rızamla işlenebilecek kişisel verilerim nüfus cüzdanı verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası), e-mail adresi, sağlık bilgileri, adres, telefon numarası, ses ve görüntü kaydına, IBAN bilgileri, banka veya kredi kartı verileri, internet sitesi kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri ilişkin verilerle sınırlı olup aydınlatma metninde yer alan süreyle saklanmasını ve yukarıda sayılan tüm verilerimizin yurtdışı ödeme kuruluşları, banka, hizmet tedarikçileri, analiz ve pazarlama-reklam amaçlı iş ortaklarına aktarım yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Belirtmiş olduğum verilerim işbu açık rıza metninin eki olan aydınlatma metnindeki hususlarla sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecektir.

ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ

HASTA/DANIŞAN AÇIK RIZA BEYANI

PARK SİMA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA VE ESTETİK MERKEZİ A.Ş.’nin (“ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ”) tarafıma sunmuş olduğu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” ve metinde açıkça belirtilen mevzuata ilişkin “tüm haklarımı” sözlü ve yazılı olarak anlayabildiğim dilde okudum, anladım ve ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından tüm sorularım cevaplanmak suretiyle bilgilendirildim. Aydınlatma metninde izah edilen hususlar ile KVKK ve GDPR’da yer alan hükümler doğrultusunda ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne vermiş olduğum Kişisel Verilerimden iletişim bilgilerimin, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, bakım ve kontrol hizmetlerimin yürütülebilmesi, tarafıma uygulanan tıbbi tedavi uygulamasının geliştirilmesi, süreklilik arz eden tedavilerde gelen randevu tarihlerimin hatırlatılması ve tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yeniliklerden bizzat haberdar edilmem amacıyla,

 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde İŞLENMESİNE
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ tarafından sunulan tıbbi hizmetlere ilişkin yenilik ve gelişmelerin bildirilmesi, süreklilik arz eden tedaviler için gelen randevu tarihlerimin hatırlatılması ve özel günlerde kutlama, tebrik amacıyla bildirdiğim iletişim verilerim üzerinden TARAFIMA SMS, E-POSTA GÖNDERİLMESİNE VE MOBİL İLETİŞİM KURULMASINA RIZA GÖSTERİYORUM.

KVKK ve GDPR hükümleri gereğince Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, KVK Aydınlatma Metni ve işbu Açık Rıza Beyanım doğrultusunda İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM. Kişisel Verilerimden İletişim Verilerimin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ TARAFINDAN;

ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

PARK SİMA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA VE ESTETİK MERKEZİ A.Ş.’nin (“ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ”) tarafıma sunmuş olduğu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” ve metinde açıkça belirtilen mevzuata ilişkin “tüm haklarımı” sözlü ve yazılı olarak anlayabildiğim dilde okudum, anladım ve ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ çalışanları, Dyt. GÜLŞEN ALTIN ve Dyt. GÖKÇE KAPÇAK tarafından tüm sorularım cevaplanmak suretiyle bilgilendirildim. Aydınlatma metninde izah edilen hususlar ile KVKK ve GDPR’da yer alan hükümler doğrultusunda işlenmesine rıza gösterdiğim, tarafıma uygulanan tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/veya video görüntülerim ile videolarda yer alan ses kaydımın, uygulanan tıbbi işlemin tanıtılması, 3. kişilerin tıbbi işlemler ile ilgili olarak tıbbi açıdan bilgilendirilmesi ve Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatı kapsamında ülkemize Sağlık Turisti olarak gelecek yabancı hastalara sunulan tıbbi uygulamaları tanıtmak amacıyla,

 • Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İŞLENMESİNE,
 • Sunucusu yurtdışında bulunan sosyal medya uygulamalarında ve diğer web tabanlı hizmet sağlayıcılarında yer alan ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne, Dyt. GÜLŞEN ALTIN’a, Dyt. GÖKÇE KAPÇAK’a ya da poliklinik mesul müdür doktoruna ait kamuya açık sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, whatsapp durum vs.) yer verilecek süreli gönderilerde (story’lerde) ve/veya süresiz gönderilerde (postlarda), anonimleştirerek ve/veya anonimleştirmeden PAYLAŞILMASINA,
 • Bahsi geçen sosyal medya hesaplarının sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarım hali de oluşacağından, YURT İÇİNE VE GEREKTİĞİNDE YURT DIŞINA AKTARILMASINA,
 • ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ’ne ait kurumsal web sitelerinde, anonimleştirerek ve/veya anonimleştirmeden PAYLAŞILMASINA,

Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İŞLENMESİNE, PAYLAŞILMASINA VE YURT İÇİNE GEREKTİĞİNDE YURT DIŞINA AKTARILMASINA ilişkin hususları OKUDUM, ANLADIM, bu amaçlar doğrultusunda tarafıma uygulanan TIBBİ İŞLEM SÜRESİNCE KAYIT ALTINA ALINACAK FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİM İLE VİDEOLARDA YER ALACAK SES KAYDIMIN ÖZEL PARKSİMA POLİKLİNİĞİ TARAFINDAN, karşılığında herhangi bir bedel/ücret talebim olmadan;

  Rıza Gösteriyorum Rıza Göstermiyorum
 İşlenmesine: Evet
Sosyal Medyada “Story” ve “Post” olarak Paylaşılmasına: Evet
Kurumsal Web Sitesinde Paylaşılmasına: Evet
Yurt İçine / gerektiğinde Yurt Dışına Aktarılmasına: Evet
Anonimleştirilmeksizin İşlenmesine/Paylaşılmasına: Evet

Ad Soyadı :
Tarih :
İmza :

Sitemizde deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır.